Chức năng, Nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Tham mưu với Hiệu trưởng về:

+ Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trong toàn trường;

+ Thực hiện công tác y học dự phòng; Chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và HSSV; khám sức khỏe cho HSSV; thực hiện công tác Bảo hiểm y tế cho HSSV.

+ Xây dựng kế hoạch phòng bệnh theo mùa, Kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường Thế Giới...

- Nhiệm vụ

+ Tổ chức thực hiện việc: tuyên truyền, phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường và kế hoạch hoá gia đình; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực tphaamr bếp ăn tập thể; đề xuất các biện pháp cụ thể để đảm bảo sức khoẻ cho CBGV và HSSV toàn trường; khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giáo viên HSSV, tổ chức điều trị nội, ngoại trú hoặc chuyển lên tuyến trên khi cần thiết; phối hợp với phòng CTCT và HSSV tổ chức khám sức khoẻ định kì và khi mới nhập trường, lập hồ sơ sức khoẻ cho HSSV; quản lý hồ sơ sức khoẻ, tài sản y tế, thuốc men; phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động HSSV tham gia bảo hiểm và thực hiện chế độ bảo hiểm cho HSSV; quản lí toàn diện cán bộ, viên chức trong đơn vị.

+ Thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường, đảm bảo môi trường trong toàn trường luôn

xanh - sạch - đẹp.   

+ Hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh.

+ Đánh giá xếp loại việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường của các đơn theo hằng tháng.

+ Quản lý hồ sơ.

yte mtruong